Hizmetlerimiz

1. Genel

Proje
Taahhüt
Malzeme satışı
Mühendislik ve müşavirlik

2. İçerik

A-Enerji nakil hatları tesisi
B-Orta gerilim-trafo merkezleri tesisatı
• O.G ana dağıtım tesisatı
• Trafo merkezleri şalt devresi tesisatı
• O.G koruma-ölçü kumanda devresi tesisatı
• Akü-redresör sistemi
• Kablo yolları planı, kesit ve görünüşleri

C-Alçak gerilim tesisatı

• Ana, ara ve tali tablo imali ve prensip şemaları
• Genel kuvvet tesisatı
• Isıtma-havalandırma-klima kuvvet tesisatı
• Proses kuvvet tesisatı
• Dahili aydınlatma tesisatı
• Güvenlik aydınlatma tesisatı
• Dış aydınlatma tesisatı
• Kablo yolları planı, kesit ve görünüşleri

D-Güç yönetim sistemi

E-Dâhili aydınlatma ve priz tesisatı
F-Güvenlik aydınlatma tesisatı
G-Güvenlik yönleme tesisatı
H-Dış aydınlatma tesisatı
İ-Güç tesisatı
J-Isıtma-Hav.-Soğutma Sistemleri güç tesisatı
K-Isıtma-Hav.-Soğutma Sistemleri kumanda tesisatı

L-Topraklama ve yıldırımdan korunma tesisatı

• Topraklayıcı sistemi (temel, yüzeysel, derin topraklayıcılar)
• Koruma topraklaması
• Potansiyel dengeleme topraklaması
• Elektronik sistemler işletme topraklaması
• Yıldırımdan iç ve dış korunma

M-Reaktif güç kompanzasyon tesisatı

N-Kesintisiz güç kaynağı (UPS) sistemi ve tesisatı
O-Yedek güç (generatör) tesisatı
P-Telefon tesisatı (yapısal kablolama)
R-Bilgi işlem tesisatı (yapısal kablolama)

S-Güvenlik Yönetim Sistemi
• Turnikeli geçiş tesisatı
• Kartlı geçiş ve otopark tesisatı
• Gaz ihbar tesisatı
• Kapalı devre TV tesisatı (CCTV)
• Kartlı geçiş ve otopark tesisatı
• Elektronik çevre güvenliği tesisatı
• Su ihbar tesisatı s- Yangın sistemi
• Yangın ihbar tesisatı
• Yangın seslendirme sistemi
• Yangın telefon sistemi

T-Güç otomasyon tesisatı (PMS-Power management system)

Güç otomasyonu nokta cetvelleri
Bina otomasyonu sistem şeması
Bina otomasyonu ana dağıtım tesisatı

U-Bina otomasyon tesisatı (BMS-Building management system)

Bina otomasyonu elektrik nokta cetvelleri
Bina otomasyonu sistem şeması
Bina otomasyonu ana dağıtım tesisatı

V-Bilgisayarlı aydınlatma kontrol sistemi (LMS-Lighting management system)

Aydınlatma kontrol prensip şemaları Aydınlatma kontrol ana dağıtım tesisatı

Y-Merkezi saat tesisatı, TV-Anten tesisatı
Z-Merkezi müzik yayın ve acil anons tesisatı

Menü